ITECH SYSTEM INTEGRATION

Đội ngũ

 • ITECH SYSTEM INTEGRATION

  PHÒNG HẠ TẦNG

 • ITECH SYSTEM INTEGRATION

  KHỐI VĂN PHÒNG

 • ITECH SYSTEM INTEGRATION

  ITECH FC

 • NGUYỄN THÀNH LỘC

  Vice Infrastructure Director

 • ĐẶNG HUY KHANG

  Technical Manager

 • NGUYỄN CÔNG TÂM

  Senior Specialist

 • HUỲNH VĂN CẢM

  Senior Specialist

 • ĐẬU THANH HÀ

  Engineer