ITECH thi công hạ tầng mạng cho nhà máy Trimpark tại khu công nghiệp Quốc Tế Protrade - Bình Dương